I.Nováková - školení
J.Kubů - soutěž ČB
J.Vosátka - ráno lékař
R.Cícha - jednání ČB
M.Hrdinková - RD
M.Němečková - školení Praha

Suplování:   Úterý 26.3.2019 (lichý týden)

datum výpisu: 25.3.2019 (14:06)

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Cícha Radek (SKAK)

   

..

CHM

CHM

..

CIM

-

-

-

 

Hrdinková Markéta (RD)

 

..

SHO

-

KOF

..

..

       

Kubů Jitka (ŠKOL)

 

..

..

..

-

FAR

-

-

>>

-

-

Němečková Marta (ŠKOL)

 

BRŮ

..

               

Nováková Irena (ŠKOL)

 

BEN

-

VRÁ

FRE

BEN

-

-

-

   

Vosátka Jiří (LEK)

 

-

>>

               

Změny v rozvrzích učitelů:

Benešová Olga

1.hod

spojeno (NOV ŠKOL)

UP

PO2 (UP2)

(148)

 
 

5.hod

supl. (NOV ŠKOL)

VS

VČ3

(109)

přesun

Borůvková Hana

1.hod

supl. (NEM ŠKOL)

PAV

HT1

(144)

přesun

Cimpová Dagmar

6.hod

spojeno (CÍCH SKAK)

Aj

VČ2 (AJ1)

(115)

 

Färber Stanislav

5.hod

spojeno (JKU ŠKOL)

Mat

ISE1 (EP1)

(140)

 

Frejlachová Jana

4.hod

supl. (NOV ŠKOL)

Eko

HT3

(157)

přespočetná hod.

 

6.hod

přesun <<

Eko

PO2

(265)

z 8.hod

 

8.hod

přesun >>

Eko

PO2

 

na 6.hod

Chmelíková Gabriela

3.hod

spojeno (CÍCH SKAK)

Aj

PO1 (AJ1)

(266)

 
 

4.hod

spojeno (CÍCH SKAK)

Aj

KCŘ1 (ŘE1)

(111)

 

Kofroňová Soňa

4.hod

spojeno (HRD RD)

Nj

KČ1 (NJ1)

(023)

 

Kubovský Jan

2.hod

přesun <<

Mat

PO1

(266)

z 8.hod

 

8.hod

přesun >>

Mat

PO1

 

na 2.hod

Matějčková Jana

1.hod

přesun <<

Dej

ISE1

(140)

z 8.hod

 

1.hod

přesun >>

Dej

VČ1

 

na 28.3. 5.hod

 

2.hod

přesun <<

Nj

HT4

(149)

z 7.hod

 

3.hod

přesun <<

Dej

IS2

(059)

z 28.3. 6.hod

 

7.hod

přesun >>

Nj

HT4

 

na 2.hod

 

8.hod

přesun >>

Dej

ISE1

 

na 1.hod

Roztočilová Eva

5.hod

přesun <<

Tech

CU3

(025)

z 29.3. 6.hod

Shonová Olga

1.hod

přesun <<

SK

VČ1

(105)

z 27.3. 6.hod

 

2.hod

spojeno (HRD RD)

Nj

ISE1 (NJ1)

(140)

 

Šťastný Marcel

2.hod

přesun <<

Tv

IS2

(VT)

z 29.3. 5.hod

Vránek Jiří

3.hod

supl. (NOV ŠKOL)

Psy

PO2

(265)

přespočetná hod.

 

5.hod

přesun <<

Psy

PO2

(265)

z 27.3. 8.hod

Změny v rozvrzích tříd:

KCŘ1

4.hod

Aj

ŘE1

(111)

spojí

Chmelíková Gabriela

(CÍCH)

KČ1

4.hod

Nj

NJ1

(023)

spojí

Kofroňová Soňa

(HRD)

ISE1

1.hod

Dej

 

(140)

přesun <<

Matějčková Jana

z 8.hod

 

1.hod

Cjl

EP1

 

odpadá

 

(HRD)

 

1.hod

Aj

IS1

 

odpadá

 

(JKU)

 

2.hod

Nj

NJ1

(140)

spojí

Shonová Olga

(HRD)

 

5.hod

Mat

EP1

(140)

spojí

Färber Stanislav

(JKU)

 

8.hod

Dej

   

přesun >>

 

na 1.hod

VČ1

1.hod

SK

 

(105)

přesun <<

Shonová Olga

z 27.3. (St) 6.hod

 

1.hod

Dej

   

přesun >>

 

na 28.3. (Čt) 5.hod

HT1

1.hod

PAV

 

(144)

supluje

Borůvková Hana

(NEM)

PO1

2.hod

Mat

 

(266)

přesun <<

Kubovský Jan

z 8.hod

 

2.hod

Aj

AJ1

 

odpadá

 

(CÍCH)

 

2.hod

Aj

AJ2

 

odpadá

 

(JKU)

 

3.hod

Aj

AJ1

(266)

spojí

Chmelíková Gabriela

(CÍCH)

 

8.hod

Mat

   

přesun >>

 

na 2.hod

CU3

5.hod

Tech

 

(025)

přesun <<

Roztočilová Eva

z 29.3. (Pá) 6.hod

 

5.hod

Aj

   

odpadá

 

(CÍCH)

HT3

4.hod

Eko

 

(157)

supluje

Frejlachová Jana

(NOV)

HT4

2.hod

Nj

 

(149)

přesun <<

Matějčková Jana

z 7.hod

 

2.hod

HP

   

odpadá

 

(NEM)

 

7.hod

Nj

   

přesun >>

 

na 2.hod

IS2

2.hod

Tv

 

(VT)

přesun <<

Šťastný Marcel

z 29.3. (Pá) 5.hod

 

2.hod

Ikt

   

přesun >>

 

na 28.3. (Čt) 4.hod

 

3.hod

Dej

 

(059)

přesun <<

Matějčková Jana

z 28.3. (Čt) 6.hod

 

3.hod

Aj

   

odpadá

 

(JKU)

IS4

8.hod

Aj

   

přesun >>

 

na 28.3. (Čt) 6.hod

PO2

1.hod

UP

UP2

(148)

spojí

Benešová Olga

(NOV)

 

3.hod

Psy

 

(265)

supluje

Vránek Jiří

(NOV)

 

5.hod

Psy

 

(265)

přesun <<

Vránek Jiří

z 27.3. (St) 8.hod

 

5.hod

Cjl

   

odpadá

 

(HRD)

 

6.hod

Eko

 

(265)

přesun <<

Frejlachová Jana

z 8.hod

 

6.hod

Cjl

   

odpadá

 

(HRD)

 

8.hod

Eko

   

přesun >>

 

na 6.hod

VČ2

6.hod

Aj

AJ1

(115)

spojí

Cimpová Dagmar

(CÍCH)

VČ3

5.hod

VS

 

(109)

supluje

Benešová Olga

(NOV)

 

 

Třída AU1 - P.Semrád, I.Jiránková - projektový den
Třída AUI3 - cvičné ZZ na PC - učebna č.246 - 1.h.Vosátka, 2.h.Färber, 3. - 5.h. - Štrouf
Třídy ISE1( skupina IS), IS2, IS3, IS4 - muzikál Praha - L.Šanderová, M.Hrdinková, A.Špuláková - zbytek žáků z těchto tříd, kteří se nezúčastní, bude mít zvláštní program dle pokynů D.Novotné
Skupina EP z ISE1 - zvláštní rozvrh !
Třída VČ4 - J.Kvasnicová - 1. -4.h. - exkurze - Soud Tábor ( zbytek žáků spojený s VČ3).
E.Roztočilová - 1. - 3.h. - lékař

Suplování:   Středa 27.3.2019 (lichý týden)

datum výpisu: 25.3.2019 (14:06)

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

AU1

 

EX

EX

EX

EX

EX

EX

EX

EX

EX

 

ISE1

 

KUL

KUL

KUL

KUL

KUL

KUL

KUL

KUL

KUL

KUL

IS2

KUL

KUL

KUL

KUL

KUL

KUL

KUL

KUL

KUL

KUL

KUL

IS3

KUL

KUL

KUL

KUL

KUL

KUL

KUL

KUL

KUL

KUL

KUL

IS4

KUL

KUL

KUL

KUL

KUL

KUL

KUL

KUL

KUL

KUL

KUL

VČ4

 

EX

EX

EX

EX

           

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Cícha Radek (SKAK)

 

-

-

-

-

CHM

-

-

-

-

 

Hrdinková Markéta (SKAK)

-

-

-

-

..

-

-

-

-

-

-

Jiránková Ivana (SKAK)

 

..

..

..

..

-

-

-

-

-

 

Kvasnicová Julie (SKAK)

 

..

-

..

..

           

Roztočilová Eva (LEK)

 

BRŮ

BRŮ

MUM

             

Semrád Petr (SKAK)

 

..

..

-

..

-

-

-

..

-

 

Šanderová Ladislava (SKAK)

-

..

..

-

-

-

-

-

-

-

-

Šťastný Marcel (OČR)

           

..

-

..

   

Změny v rozvrzích učitelů:

Basíková Petra

3.hod

odpadá

Aj

AUI3

 

zrušeno

Maksová Vladimíra

1.hod

odpadá

KIS

IS4

 

kulturní akce

 

2.hod

odpadá

Prx

IS4

 

kulturní akce

 

3.hod

odpadá

Inf

IS2

 

kulturní akce

 

4.hod

odpadá

Inf

IS2

 

kulturní akce

 

5.hod

odpadá

Inf

IS4

 

kulturní akce

 

6.hod

odpadá

Inf

IS4

 

kulturní akce

Benešová Olga

1.hod

navíc

VS

VČ3

(109)

přesun

 

1.hod

odpadá

CVS

VČ3 (CPV1)

 

zrušeno

 

2.hod

odpadá

HČS

VČ4

 

exkurze

 

3.hod

přesun <<

VS

VČ3

(109)

z 25.3. 6.hod

 

8.hod

přesun <<

VS

VČ2

(115)

z 25.3. 8.hod

Borkovcová Hana

7.hod

odpadá

Tv

IS3

 

kulturní akce

 

8.hod

odpadá

Tv

IS3

 

kulturní akce

Borůvková Hana

1.hod

spojeno (ROZ LEK)

Tech

KCŘ1 (ŘE1)

(111)

 
 

2.hod

spojeno (ROZ LEK)

Tech

KCŘ1 (ŘE1)

(111)

 

Dvořáček Tomáš

6.hod

přesun <<

TOS

HT1

(010)

z 29.3. 6.hod

Färber Stanislav

1.hod

odpadá

Mat

IS3

 

kulturní akce

 

6.hod

přesun >>

Mat

IS2

 

na 29.3. 6.hod

Frejlachová Jana

2.hod

odpadá

Eko

IS2

 

kulturní akce

 

8.hod

přesun >>

Eko

IS2

 

na 29.3. 5.hod

Honsová Helena

5.hod

odpadá

Zpv

AU1

 

exkurze

 

6.hod

přesun <<

Zpv

VČ1

(105)

z 28.3. 5.hod

 

8.hod

přesun >>

Zpv

VČ2

 

na 29.3. 2.hod

Hrubeš Jan

6.hod

odpadá

Mat

AUI3

 

zrušeno

Chmelíková Gabriela

3.hod

odpadá

Aj

IS3

 

kulturní akce

 

5.hod

spojeno (CÍCH SKAK)

Aj

KCŘ1 (ŘE1)

(111)

 

Janda František

6.hod

navíc

Tv

ISE1 (EP1)

(VT)

do úvazku

 

6.hod

odpadá

Zem

ISE1

 

zrušeno

 

8.hod

odpadá

Tv

ISE1 (TV1)

 

zrušeno

 

9.hod

odpadá

Tv

ISE1 (TV1)

 

zrušeno

Jandová Dana

3.hod

přesun <<

Obn

VČ1

(105)

z 28.3. 8.hod

Kofroňová Soňa

3.hod

odpadá

Nj

VČ4

 

exkurze

 

4.hod

odpadá

Nj

VČ2 (NJ2)

 

zrušeno

Krejčíková Monika

6.hod

odpadá

Aj

AU1

 

exkurze

Kubovský Jan

4.hod

přesun <<

Mat

VČ2

(115)

z 29.3. 2.hod

Matějčková Jana

1.hod

přesun >>

Dej

IS2

 

na 28.3. 6.hod

Musilová Marta

3.hod

spojeno (ROZ LEK)

Tech

KCŘ1 (ŘE1)

(010)

 

Nováková Irena

3.hod

změna

PEK

HT2

(047)

 

Novotná Daniela

4.hod

odpadá

Inf

ISE1 (IS1)

 

kulturní akce

 

5.hod

odpadá

Inf

ISE1 (IS1)

 

kulturní akce

 

8.hod

odpadá

Prx

IS4

 

kulturní akce

Novotná Ivana

3.hod

přesun >>

Eko

VČ3

 

na 25.3. 7.hod

Prošková Ivana

1.hod

odpadá

Uce

VČ4

 

exkurze

Příběnská Jitka

3.hod

odpadá

Nj

IS4

 

kulturní akce

Shonová Olga

4.hod

odpadá

Nj

IS3

 

kulturní akce

 

5.hod

odpadá

Nj

IS3

 

kulturní akce

 

6.hod

přesun >>

SK

VČ1

 

na 26.3. 1.hod

Šťastný Marcel

4.hod

přesun >>

Tv

IS4

 

na 29.3. 5.hod

 

9.hod

odpadá

Tv

ISE1 (TV2)

 

zrušeno

Štrouf Jan

2.hod

odpadá

TK

AUI3 (IN)

 

zrušeno

 

3.hod

navíc

Ikt

AUI3

(246)

dohled

 

4.hod

navíc

Ikt

AUI3

(246)

do úvazku

 

5.hod

navíc

Ikt

AUI3

(246)

dohled

 

7.hod

odpadá

Ply

AUI3 (IN)

 

zrušeno

 

8.hod

odpadá

Ply

AUI3 (IN)

 

zrušeno

Vosátka Jiří

1.hod

navíc

Ikt

AUI3

(246)

do úvazku

 

4.hod

změna

Ikt

HT3

(047)

 
 

5.hod

odpadá

Ikt

IS2

 

kulturní akce

Vosolová Renata

2.hod

odpadá

PEK

ISE1 (IS1)

 

kulturní akce

 

3.hod

odpadá

PEK

ISE1 (IS1)

 

kulturní akce

Vránek Jiří

1.hod

odpadá

Cjl

AUI3

 

zrušeno

 

8.hod

přesun >>

Psy

PO2

 

na 26.3. 5.hod

Změny v rozvrzích tříd:

KCŘ1

1.hod

Tech

ŘE1

(111)

spojí

Borůvková Hana

(ROZ)

 

2.hod

Tech

ŘE1

(111)

spojí

Borůvková Hana

(ROZ)

 

3.hod

Tech

ŘE1

(010)

spojí

Musilová Marta

(ROZ)

 

5.hod

Aj

ŘE1

(111)

spojí

Chmelíková Gabriela

(CÍCH)

ISE1

6.hod

Tv

EP1

(VT)

navíc

Janda František

 
 

6.hod

Zem

   

odpadá

 

(JAN)

 

8.hod

Tv

TV1

 

odpadá

 

(JAN)

 

8.hod

Tv

TV2

 

odpadá

 

(ŠŤA)

 

9.hod

Tv

TV1

 

odpadá

 

(JAN)

 

9.hod

Tv

TV2

 

odpadá

 

(ŠŤA)

VČ1

3.hod

Obn

 

(105)

přesun <<

Jandová Dana

z 28.3. (Čt) 8.hod

 

3.hod

Mat

   

odpadá

 

(KVA)

 

6.hod

Zpv

 

(105)

přesun <<

Honsová Helena

z 28.3. (Čt) 5.hod

 

6.hod

SK

   

přesun >>

 

na 26.3. (Út) 1.hod

HT1

6.hod

TOS

 

(010)

přesun <<

Dvořáček Tomáš

z 29.3. (Pá) 6.hod

 

6.hod

Tv

   

odpadá

 

(ŠŤA)

AUI3

1.hod

Ikt

 

(246)

navíc

Vosátka Jiří

 
 

1.hod

Cjl

   

odpadá

 

(VRÁ)

 

2.hod

KAU

AU

 

odpadá

 

(SEM)

 

2.hod

TK

IN

 

odpadá

 

(STJ)

 

3.hod

Ikt

 

(246)

navíc

Štrouf Jan

 
 

3.hod

Aj

   

odpadá

 

(BAS)

 

4.hod

Ikt

 

(246)

navíc

Štrouf Jan

 
 

4.hod

Fyz

   

odpadá

 

(SEM)

 

5.hod

Ikt

 

(246)

navíc

Štrouf Jan

 
 

6.hod

Mat

   

odpadá

 

(HRU)

 

7.hod

Ply

IN

 

odpadá

 

(STJ)

 

8.hod

Ply

IN

 

odpadá

 

(STJ)

HT2

3.hod

PEK

 

(047)

změna

Nováková Irena

 

HT3

4.hod

Ikt

 

(047)

změna

Vosátka Jiří

 

PO2

8.hod

Psy

   

přesun >>

 

na 26.3. (Út) 5.hod

VČ2

4.hod

Mat

 

(115)

přesun <<

Kubovský Jan

z 29.3. (Pá) 2.hod

 

4.hod

Nj

NJ2

 

odpadá

 

(KOF)

 

4.hod

Nj

NJ1

 

odpadá

 

(HRD)

 

8.hod

VS

 

(115)

přesun <<

Benešová Olga

z 25.3. (Po) 8.hod

 

8.hod

Zpv

   

přesun >>

 

na 29.3. (Pá) 2.hod

VČ3

1.hod

VS

 

(109)

navíc

Benešová Olga

 
 

1.hod

CVS

CPV1

 

odpadá

 

(BEN)

 

1.hod

CVS

CPV2

 

odpadá

 

(KVA)

 

3.hod

VS

 

(109)

přesun <<

Benešová Olga

z 25.3. (Po) 6.hod

 

3.hod

Eko

   

přesun >>

 

na 25.3. (Po) 7.hod

Pedagogický dohled u třídy:

AU1, 1.- 9. hod - Jiránková Ivana, Semrád Petr

ISE1 (IS1), 1.- 10. hod - Šanderová Ladislava

VČ4, 1.- 4. hod - Kvasnicová Julie

 

 

D.Novotná - RD - NV
Třída KČ3 - cvičné ZZ na PC - učebna č.246 - 1.h.Vosátka, 2.h.Dvořáček, 3.h.Musil, 4.h.-Dvořáček, 5.h.-Musil
P.Semrád- 2. - 4.h.-lékař

Suplování:   Čtvrtek 28.3.2019 (lichý týden)

datum výpisu: 25.3.2019 (14:06)

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Novotná Daniela (NV)

 

..

-

..

..

FAR

..

-

     

Semrád Petr (LEK)

   

STJ

JIR

JIR

           

Změny v rozvrzích učitelů:

Cimpová Dagmar

4.hod

odpadá

Aj

KČ3

 

zrušeno

Dvořáček Tomáš

2.hod

navíc

Ikt

KČ3

(246)

dohled

 

4.hod

navíc

Ikt

KČ3

(246)

dohled

Färber Stanislav

5.hod

spojeno (NOD NV)

Mat

ISE1 (IS1)

(157)

 

Frejlachová Jana

8.hod

přesun >>

Mar

PO1

 

na 25.3. 4.hod

Honsová Helena

5.hod

přesun >>

Zpv

VČ1

 

na 27.3. 6.hod

Hrubeš Jan

3.hod

odpadá

Mat

KČ3

 

zrušeno

Jandová Dana

2.hod

odpadá

Obn

KČ3

 

zrušeno

 

8.hod

přesun >>

Obn

VČ1

 

na 27.3. 3.hod

Jiránková Ivana

3.hod

supl. (SEM LEK)

ODg

AUI3 (AU)

(238)

přespočetná hod.

 

4.hod

supl. (SEM LEK)

KAU

AUI3 (AU)

(238)

přespočetná hod.

Kofroňová Soňa

8.hod

odpadá

Nj

KČ3

 

zrušeno

Kubů Jitka

5.hod

přesun <<

Aj

IS2

(059)

z 29.3. 6.hod

 

6.hod

přesun <<

Aj

IS4

(054)

z 26.3. 8.hod

Matějčková Jana

5.hod

přesun <<

Dej

VČ1

(105)

z 26.3. 1.hod

 

6.hod

přesun <<

Dej

IS2

(059)

z 27.3. 1.hod

 

6.hod

přesun >>

Dej

IS2

 

na 26.3. 3.hod

Musil Petr

3.hod

navíc

Ikt

KČ3

(246)

dohled

 

5.hod

navíc

Ikt

KČ3

(246)

dohled

 

5.hod

odpadá

Ikt

KČ3

 

zrušeno

Nováková Irena

2.hod

změna

UP

PO2 (UP2)

(265)

 
 

3.hod

změna

UP

PO2 (UP2)

(047)

 

Novotná Ivana

6.hod

odpadá

Eko

KČ3

 

zrušeno

Shonová Olga

3.hod

přesun <<

Nj

IS2

(059)

z 5.hod

 

5.hod

přesun >>

Nj

IS2

 

na 3.hod

Šťastný Marcel

1.hod

navíc

Tv

IS4

(MT)

do úvazku

Štrouf Jan

2.hod

spojeno (SEM LEK)

ODg

AUI3 (AU)

(251)

 

Vosátka Jiří

1.hod

navíc

Ikt

KČ3

(246)

do úvazku

 

4.hod

přesun <<

Ikt

IS2

(047)

z 26.3. 2.hod

Vránek Jiří

1.hod

odpadá

Cjl

KČ3

 

zrušeno

Změny v rozvrzích tříd:

ISE1

5.hod

Mat

IS1

(157)

spojí

Färber Stanislav

(NOD)

VČ1

5.hod

Dej

 

(105)

přesun <<

Matějčková Jana

z 26.3. (Út) 1.hod

 

5.hod

Zpv

   

přesun >>

 

na 27.3. (St) 6.hod

 

8.hod

Obn

   

přesun >>

 

na 27.3. (St) 3.hod

PO1

8.hod

Mar

   

přesun >>

 

na 25.3. (Po) 4.hod

AUI3

2.hod

ODg

AU

(251)

spojí

Štrouf Jan

(SEM)

 

3.hod

ODg

AU

(238)

supluje

Jiránková Ivana

(SEM)

 

4.hod

KAU

AU

(238)

supluje

Jiránková Ivana

(SEM)

IS2

3.hod

Nj

 

(059)

přesun <<

Shonová Olga

z 5.hod

 

3.hod

Knih

   

odpadá

 

(NOD)

 

4.hod

Ikt

 

(047)

přesun <<

Vosátka Jiří

z 26.3. (Út) 2.hod

 

4.hod

Knih

   

odpadá

 

(NOD)

 

5.hod

Aj

 

(059)

přesun <<

Kubů Jitka

z 29.3. (Pá) 6.hod

 

5.hod

Nj

   

přesun >>

 

na 3.hod

 

6.hod

Dej

 

(059)

přesun <<

Matějčková Jana

z 27.3. (St) 1.hod

 

6.hod

Dej

   

přesun >>

 

na 26.3. (Út) 3.hod

IS4

1.hod

Tv

 

(MT)

navíc

Šťastný Marcel

 
 

1.hod

Iss

   

odpadá

 

(NOD)

 

6.hod

Aj

 

(054)

přesun <<

Kubů Jitka

z 26.3. (Út) 8.hod

 

6.hod

Knih

   

odpadá

 

(NOD)

KČ3

1.hod

Ikt

 

(246)

navíc

Vosátka Jiří

 
 

1.hod

Cjl

   

odpadá

 

(VRÁ)

 

2.hod

Ikt

 

(246)

navíc

Dvořáček Tomáš

 
 

2.hod

Obn

   

odpadá

 

(JAD)

 

3.hod

Ikt

 

(246)

navíc

Musil Petr

 
 

3.hod

Mat

   

odpadá

 

(HRU)

 

4.hod

Ikt

 

(246)

navíc

Dvořáček Tomáš

 
 

4.hod

Aj

   

odpadá

 

(CIM)

 

5.hod

Ikt

 

(246)

navíc

Musil Petr

 
 

5.hod

Ikt

   

odpadá

 

(MUS)

 

6.hod

Eko

   

odpadá

 

(NOI)

 

8.hod

Nj

   

odpadá

 

(KOF)

PO2

2.hod

UP

UP2

(265)

změna

Nováková Irena

 
 

3.hod

UP

UP2

(047)

změna

Nováková Irena

 

 

 

J.Kubů - školení Praha
Třídy KČ3 - J.Vránek a CU3 - H.Borkovcová - 1. - 2.h. - SIC školy - beseda s UP Tábor
F.Janda - po 2.h. - lékař

Suplování:   Pátek 29.3.2019 (lichý týden)

datum výpisu: 25.3.2019 (14:06)

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

CU3

 

KUL

KUL

               

KČ3

 

KUL

KUL

               

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Borkovcová Hana (SKAK)

 

-

..

               

Janda František (LEK)

     

SEM

FRE

CIM

..

       

Kubů Jitka (ŠKOL)

 

ŠAN

..

CHM

-

-

>>

-

     

Vránek Jiří (SKAK)

 

..

                 

Změny v rozvrzích učitelů:

Cícha Radek

1.hod

odpadá

Aj

CU3

 

kulturní akce

Cimpová Dagmar

2.hod

odpadá

Aj

KČ3

 

kulturní akce

 

5.hod

supl. (JAN LEK)

Aj

VČ3

(109)

za odpadlou

Dvořáček Tomáš

6.hod

přesun >>

TOS

HT1

 

na 27.3. 6.hod

Färber Stanislav

6.hod

přesun <<

Mat

IS2

(059)

z 27.3. 6.hod

Frejlachová Jana

4.hod

supl. (JAN LEK)

Obp

ISE1

(140)

přespočetná hod.

 

5.hod

přesun <<

Eko

IS2

(059)

z 27.3. 8.hod

Honsová Helena

2.hod

přesun <<

Zpv

VČ2

(115)

z 27.3. 8.hod

Chmelíková Gabriela

3.hod

spojeno (JKU ŠKOL)

Aj

HT1 (AJ2)

(144)

 

Kubovský Jan

2.hod

přesun >>

Mat

VČ2

 

na 27.3. 4.hod

Michálková Lenka

1.hod

přesun <<

Dum

IS4

(054)

z 5.hod

 

2.hod

přesun <<

Dum

IS4

(054)

z 6.hod

 

5.hod

přesun >>

Dum

IS4

 

na 1.hod

 

6.hod

přesun >>

Dum

IS4

 

na 2.hod

Příběnská Jitka

1.hod

přesun >>

Nj

IS4

 

na 6.hod

 

6.hod

přesun <<

Nj

IS4

(054)

z 1.hod

Roztočilová Eva

6.hod

přesun >>

Tech

CU3

 

na 26.3. 5.hod

Semrád Petr

3.hod

supl. (JAN LEK)

Fyz

AUI3

(238)

přesun

Šanderová Ladislava

1.hod

spojeno (JKU ŠKOL)

Cjl

ISE1 (EP1)

(140)

 

Šťastný Marcel

5.hod

přesun <<

Tv

IS4

(VT)

z 27.3. 4.hod

 

5.hod

přesun >>

Tv

IS2

 

na 26.3. 2.hod

Změny v rozvrzích tříd:

KCŘ1

6.hod

Tv

   

odpadá

 

(JAN)

ISE1

1.hod

Cjl

EP1

(140)

spojí

Šanderová Ladislava

(JKU)

 

4.hod

Obp

 

(140)

supluje

Frejlachová Jana

(JAN)

HT1

3.hod

Aj

AJ2

(144)

spojí

Chmelíková Gabriela

(JKU)

 

6.hod

TOS

   

přesun >>

 

na 27.3. (St) 6.hod

AUI3

3.hod

Fyz

 

(238)

supluje

Semrád Petr

(JAN)

CU3

6.hod

Tech

   

přesun >>

 

na 26.3. (Út) 5.hod

IS2

5.hod

Eko

 

(059)

přesun <<

Frejlachová Jana

z 27.3. (St) 8.hod

 

5.hod

Tv

   

přesun >>

 

na 26.3. (Út) 2.hod

 

6.hod

Mat

 

(059)

přesun <<

Färber Stanislav

z 27.3. (St) 6.hod

 

6.hod

Aj

   

přesun >>

 

na 28.3. (Čt) 5.hod

IS4

1.hod

Dum

 

(054)

přesun <<

Michálková Lenka

z 5.hod

 

1.hod

Nj

   

přesun >>

 

na 6.hod

 

2.hod

Dum

 

(054)

přesun <<

Michálková Lenka

z 6.hod

 

2.hod

Aj

   

odpadá

 

(JKU)

 

5.hod

Tv

 

(VT)

přesun <<

Šťastný Marcel

z 27.3. (St) 4.hod

 

5.hod

Dum

   

přesun >>

 

na 1.hod

 

6.hod

Nj

 

(054)

přesun <<

Příběnská Jitka

z 1.hod

 

6.hod

Dum

   

přesun >>

 

na 2.hod

VČ2

2.hod

Zpv

 

(115)

přesun <<

Honsová Helena

z 27.3. (St) 8.hod

 

2.hod

Mat

   

přesun >>

 

na 27.3. (St) 4.hod

VČ3

5.hod

Aj

 

(109)

supluje

Cimpová Dagmar

(JAN)

Pedagogický dohled u třídy:

CU3, 1., 2. hod - Borkovcová Hana

KČ3, 1. hod - Vránek Jiří

 

Zpracováno v systému Bakaláři